om NÄTVERKET CERISE

Bakgrund

Cerise är ett nätverk för kvinnliga företagre och för kvinnor som funderar på att starta eget eller vill driva eget företag. Visionen om nätverket uppkom efter att vi, Alexandra , Malin och Jacquline genomfört en "våga eget kurs" genom Almi. I början var det bara vi tre som träffades för utbyte av erfarenheter och stöd inom företagandet. Efter ett antal träffar kom tanken till oss att det måste finnas fler kvinnor där ute som oss, som hade ett behov av ett nätverk där man kunde diskutera olika frågor kring företagande eller att det fanns kvinnor där ute som varit med på markanden en längre tid som på så sätt kunde inspirera oss och andra vidare som företagare.

Upphovskvinnorna Alexandra, Malin & JacquelineVår tanke och vision i samarbete med Mönsterås kommun blev startskottet för nätverkets första träff som var den 23 november 2008. Redan första träffen kom det ett tjugotal företagare och sedan dess har vi träffats ca en gång i månaden. Vårt mål är givetvis att nätverket ska fortsätta att växa. Under vårt första år har nätverket tillsamans med kommunen genomfört en höstmässa i september 2009 med deltagande företag från nätverket. Mässan var öppen för allmänheten och hade ca 400 besökare. Läs mer i en artikel från Kalmarposten. Andra aktiviteter som genomförts är bl.a. föreläsning om marknadsföring, kurs i mental träning och datautbildning. Förutom dessa aktiviteter har vi arbetat fram "ledord" eller "grundpelare" för nätverket, KIM som står för Kreativitet-Inspiration-Möjligheter. Vi har även tagit fram namnet Cerise som tilltalsnamn för nätverket och den här hemsidan, som ska fungera som ett informations verktyg inom nätverket. Men också som en kanal ut till er som ännu inte känner till oss.

Vår målsättning är...

- att öka kompetensen inom nätverket.
- att nätverket växer.
- att nätverkets aktiviteter bidrar till en tillväxt bland ingående företag.
- att genomföra mässor för att möta allmänheten.
- att öka kännedomen om nätverket.

Nätverkets syfte

- Stärka och utveckla ett kvinnligt företagsnätverk.
- Vara ett stöd och ge inspiration till kvinnor som vill starta eller driva eget företag.
- Öka kompetensen inom ingående företag.

 

All rights reserved © 2010-2012 CERISE.nu